تشدید چانه‌زنی‌ها برای احیای برجام

سخنگوی وزارت امورخارجه: پیشرفت‌های خوبی در وین حاصل شده، ولی موضوعات کلیدی باقی‌مانده است
چراغ‌های گراندهتل هر روز از صبح تا ساعات پایانی شب روشن است.