35
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری برای ساماندهی سگ‌های ولگرد فراخوان داده است

سگ‌های بی‌صاحب نگهبان‌ می‌شوند

افزایش جمعیت سگ‌های بدون صاحب در محله‌های حاشیه‌ای و جولان آنها در معابر شهری و جمع‌آوری این سگ‌ها توسط شهرداری از جمله موضوعات بحث‌بر‌انگیز سال‌های اخیر در میان شهروندان نگران و حامیان حیوانات بوده‌است.