مرغی نیست که تخم‌مرغی باشد

قیمت تخم‌مرغ بعد از یک دوره کاهش دوماهه از ابتدای امسال دوباره رو به افزایش گذاشته و در روزهای اخیر گزارش‌های میدانی از افزایش 35درصدی تخم‌مرغ حکایت دارد.