32
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرمت و بازسازی مسجد ۸۰۰ ساله پایتخت شروع شده است

هوای تازه در شبستان تاریخی محله

مسجد بقیه‌اللهعج، یکی از صدها خانه خدا در دل این شهر بزرگ و یادگاری است به جامانده از عهد ایلخانیان. مسجدی با قدمتی ۸۰۰ ساله که معماری منحصربه‌فردش در تهران همتا ندارد.