34
سه شنبه 11 خرداد 1400
شماره 8234
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
افزایش سرقت تابلوهای ترافیکی از بزرگراه‌های منطقه ۱۴ نگران‌کننده شده است

رقابت معتادان و سرقت اولی‌ها

سرقت المان‌های ترافیکی و شهری، اتفاق تازه‌ای نیست که بخواهیم بگوییم تهران اخیراً با آن مواجه شده است.