مرگ مردی که خود را آمیب خواند

شاهزاده فیلیپ‌ دوک ادینبورو، همسر ملکه انگلستان در 99سالگی درگذشت. چکیده خبر همین‌قدر بود، اما حواشی آن اندک‌اندک دامن فضای مجازی را گرفت.