35
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ایجاد مسیر دوچرخه در کوچه «هاتف» باعث دردسر اهالی شده است

اینجا کوچه است نه خیابان!

قصه کوچه هاتف و اجرای پروژه مسیر دوچرخه در آن چند ماه است که محل بحث و اختلاف‌نظر اهالی شده است.