31
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به فعالیت نخستین مرکز «گلماند» محله بریانک در تکه دهم پایتخت

پسماند خشک بیار گلدان ببر

شهروندان تهرانی روزانه بیش از ۱۰ هزارتن پسماند خشک و تر تولید می‌کنند. جمع‌آوری، انتقال و دفن این حجم از زباله برای مجموعه مدیریت شهری، علاوه بر اینکه هزینه سنگینی دارد، با دغدغه‌های مختلف محیط‌زیستی همراه است و بی‌برنامگی در این عرصه آسیب‌های فراوانی به طبیعت می‌رساند.