25
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برنامه‌های فرهنگسراهای مرکز تهران در سال جدید چیست؟

دست پُر فرهنگسراها در فضای مجازی

بهار ۱۴۰۰ از راه رسید و همچنان فرهنگسراها با وجود جولان ویروس کرونا اغلب برنامه‌های خود را به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی ادامه می‌دهند.