تالار وحدت هویت فرهنگی شهر

تالار وحدت خاطره جمعی تهرانیان است. اگر ساختمان‌هایی فقط به دلیل صاحبانشان یا معمارانشان و معماری‌شان مشهورند و ارزشمند، تالار وحدت هویت فرهنگی یک شهر است.