راه‌اندازی ۶ پاتوق محلی در منطقه ۶

۴۵ پروژه کوچک‌مقیاس توسعه محله‌ای در منطقه ۶ در سال گذشته با اعتباری در حدود ۴۸۴ میلیارد ریال تعریف شده که ۱۰ پروژه در سال گذشته به پایان رسیده و مابقی آن در حال اجراست.