پهنه‌ای برای تجلی فرهنگ و هنر

پهنه رودکی دوم تیرماه سال گذشته گشایش پیدا کرد. اما صحبت از ساخت آن دست‌کم ۲ سال قبل شروع شده بود.