36
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با «سیدعلی زعیم» که نام خودش و پدرش برپیشانی چند موقوفه حک شده است

گل‌فروشی که مدرسه‌ساز شد

تکه دهم پایتخت در انتهای دروازه قزوین که این روزها در حصار بافت فشرده مسکونی با تراکم زیاد جمعیت محصور شده است