اعمال محدودیت‌ها مراکز معاینه فنی را تعطیل نکرد

مراکز معاینه فنی تهران براساس ابلاغیه ستاد ملی کرونا در لیست مشاغل خدماتی قرار دارد و ازاین‌رو تعطیل نیستند و کارشناسان هم چون روال گذشته به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه می‌دهند.