30
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تولد مؤسسه فرهنگی اردیبهشت در یک محله قدیمی

بهار عودلاجان از راه رسید

بالاخره با اتمام کار مرمت یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های قلب تهران، خانه اردیبهشت، مؤسسه فرهنگی اردیبهشت در دامن عودلاجان متولد شد.