38
یکشنبه 22 فروردین 1400
شماره 8192
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کوچه شهید «زینلی» بهار متفاوتی را تجربه می‌کند

این کوچه رنگ گل گرفت

قدیم‌ها حال و هوای کوچه و نظافت و رفت ‌و روب آن به ‌اندازه حیاط خانه‌ها برای اهالی هر کوچه مهم بود.