باران پرنده‌های مرده

انسان در وصف باران و پرنده هزاران سطر شعر و نثر زیبا سروده و آن دو را ستوده است؛ اما همین موجود دوپا، شب چهارشنبه‌سوری با انواع ترقه و نارنجک می‌تواند با بارانی از پرنده‌های مرده، زمین را فرش ‌کند. قلب پرنده‌ها آنقدر تند می‌تپد که صدایی مهیب آن را از عرش آسمان به فرش خیابان پایین می‌کشد.