رکوردشکنی اسپیس‌ایکس با فالکون9

تعداد ماهواره‌های استارلینک به 1440عدد رسیده و منظومه اینترنت ماهواره‌ای به‌تدریج کامل‌تر می‌شود
یک فروند موشک فالکون9 شرکت اسپیس‌ایکس یک گروه جدید متشکل از 60ماهواره اینترنتی استارلینک را به مدار برد و برای شکستن یک رکورد توانست روی دریا فرود بیاید.