31
سه شنبه 26 اسفند 1399
شماره 8183
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت وگوی نوروزی با احسان قائم مقامی، استاد شطرنج ایران که به تازگی پدر شده است

روز عید فوتبال خانوادگی بازی می‌کردیم

بیشتر وقتم را با دخترم «سوفیا» می‌گذرانم
در نوجوانی وارد دنیای حرفه‌ای شطرنج شده و از افتخاراتش همین بس که سال‌ها رکورددار بالاترین رده بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج بوده است.