40
سه شنبه 26 اسفند 1399
شماره 8183
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

یاران همراه شرق پایتخت

نشریه‌ای که سه‌شنبه‌ها به دست شما می‌رسد، حاصل تلاش و زحمات افرادی است که تعدادی از آنها همین چند نفری هستند که در این سطرها و به کمک واژگان این‌گونه ارادت خود را به شما اعلام و نوبهار را تبریک گفته‌اند. خبرنگارانی که حتی کرونا هم آنها را از انجام رسالتشان بازنداشت و همواره در کنار شما بوده و برای شما نوشته‌اند و امیدوارند در سال پیش رو نیز همراه‌تان باشند.