28
سه شنبه 26 اسفند 1399
شماره 8183
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
زنده‌یاد علی انصاریان به روایت اقوام نزدیکش

دریغا از آن مرد هزار لبخند

وسعت دل آدم‌ها به اندازه صفای وجودشان است، هرچه دریا دل‌تر، باصفاتر، این‌گونه افراد مرام خودشان را دارند.