26
سه شنبه 26 اسفند 1399
شماره 8183
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رویدادهای مهم‌ شرق پایتخت روی خط زمان

سختکوشی در سال سخت

امسال با اینکه ویروس کرونا بر همه ابعاد زندگی‌مان سایه انداخت اما قطار زندگی و همچنین فعالیت‌های شهری از حرکت نایستاد و به راهش ادامه داد و منجر به تحقق و ثبت رویدادهای‌ریز و درشتی در مناطق شرقی پایتخت شد.