عبور قیمت 75درصد کالاها از خط بحران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج قیمت 75درصد کالاهای خوراکی مردم از خط بحران خبر داده و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهد، حتی تعداد اندک کالاهای خوراکی که در دالان قیمت یا حد مطلوب از نظر این وزارتخانه قرار دارند، در‌ماه رمضان ممکن است وارد حد بحران شوند.