34
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همزمان با فرارسیدن ماه مهمانی خدا مرکز نیکوکاری «بصیر» بیش از ۴۰۰ بسته غذایی میان نیازمندان توزیع کرد

مهربانی را تقسیم کنیم

شیوع بیماری «کووید ‌0 ۱۹» در این یک سال و اندی و حضور جهانی‌اش آسیب‌های فراوانی به اقتصاد بیشتر خانواده‌ها وارد کرد.