لزوم آمادگی نیروهای راهور هنگام بحران

معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و پلیس راهور با برنامه‌ریزی، زمانبندی و اختصاص بودجه مناسب باید برنامه‌های آموزش و برگزاری مانورهای مرتبط را در دستور کار قرار دهد تا نیروهای راهور بتوانند با تسلط کامل نسبت به مسیرهای اضطراری شهر تهران بهترین بهره‌برداری را از دستورالعمل تهیه‌شده داشته باشند.