32
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محله‌های مرکزی تهران همدلانه و نیکوکارانه به استقبال از ماه خوب خدا می‌روند

عطر رمضان در کوچه‌پسکوچه‌های قدیمی پیچید

ماه خوب خدا در حالی از راه رسید که هنوز سایه سنگین کرونا بر زندگی‌مان افتاده و به هرجا که نگاه کنیم محال است بی‌تأثیر از حضور این مهمان ناخوانده مانده باشد.