38
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهرداری‌های پهنه مرکز در طول ماه رمضان برنامه‌های مختلف و متنوعی در پیش دارد.
بیشتر برنامه‌های فرهنگسراها همزمان با ضیافت الهی با توجه به پاندمی کرونا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند.
شهرداری منطقه ۱۲ برای اولین بار با طرحی جدید به استقبال از ماه رمضان رفت

چاووشی خوانی در قلب تهران

صدای نقاره ها از قلب پایتخت به گوش می رسد و نقاره زنها خبر از آمدن ماه مهمانی خدا می دهند.