36
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مساجد در ماه رمضان چه برنامه‌هایی دارند؟

دعوت به ضیافت الهی

قبل از اینکه کرونا سایه سنگینش را بر سر شهر و دیارمان پهن کند، رمضان که می‌شد بساط دورهمی‌های روزه‌داران در مساجد پهن بود.