40
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رونق دست‌دوم فروشی‌های تهران قدیم در ماه رمضان

ماه رمضان برای اهالی تهران قدیم دست‌کمی از حال و هوای نوروز نداشت.