زمانی برای جذاب شدن

تلویزیون نمره قبولی را برای سریال‌های رمضان به دست می‌اورد؟
پخش برنامه‌ها و سریال‌های ‌ماه رمضان هنوز به پایان هفته اول خود نرسیده، اما کیفیت پایین سریال‌ها و باکس برنامه‌های ترکیبی آنقدر در همین چند روز با نقد‌های مختلف مواجه شده که به‌نظر تلویزیون در جذب مخاطب خود نمره خوبی به‌دست نخواهد آورد؛ نمره‌ قبولی که در برنامه‌ها و سریال‌های نوروزی نیز عایدش نشد و «نون. خ» سعید آقاخانی توانست به داد تلویزیون برسد.