ظریف زیرتیغ مخالفان

تب و تاب انتخاباتی و امیدواری به لغو تحریم‌ها حملات دلواپسان به مذاکره‌کنندگان را دوچندان کرده است
عملکرد وزارت خارجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فراز و فرودهای بسیاری داشته و در رأس آن محمدجواد ظریف همواره آماج تحسین‌ها و البته انتقادها و بعضا تخریب‌ها بوده است.