10
یکشنبه 29 فروردین 1400
شماره 8198
جامعه2
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از چرایی بی‌توجهی مجلس به لایحه تامین امنیت زنان؛ 3‌ماه پس از تقدیم آن از دولت به مجلس

لایحه تامین امنیت زنان، معطل رسیدگی

25دی‌ماه 99بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس رسید؛ لایحه‌ای که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده و بعد از حدود 10سال، 90روز پیش، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد. این درحالی است که پیش از تقدیم این لایحه توسط دولت، مجلس یازدهم طرحی با مضمون تامین امنیت زنان اعلام وصول کرد و شواهد امر حکایت از این دارد که مجلسی‌ها درصدد تعیین تکلیف طرح مورد نظرشان در این زمینه هستند.