سایه محکومیت بر سر ترامپ

نایب‌رئیس کمیته تحقیقات کنگره احتمال صدور حکم سنگین برای ترامپ در جریان حمله به ساختمان کنگره را رد نکرده است
کمیته تحقیقات درباره حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره به‌تازگی اعلام کرده که ممکن است علیه رئیس‌جمهور سابق این کشور «ارجاع جنایی» به وزارت دادگستری صورت گیرد که در این صورت احتمال محکومیت سنگین ترامپ وجود خواهد داشت.