خطر قرص‌های مسکن برای معده و قلب

تحقیقات نشان می‌دهد که داروهای مسکن غیراستروئیدی خطر خونریزی معده و سکته‌های قلبی و مغزی را درصورت استفاده نابجا افزایش می‌دهد
داروهای ضد‌التهابی غیراستروئیدی _NSAIDs_ رایج‌ترین داروهای مورد استفاده در جهان هستند. این داروها با بستن راه تولید آنزیم سیکلواکسیژناز، باعث کاهش درد می‌شوند.