امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی

کتاب «امپراتوری‌های بیزانس و ساسانی» نوشته «انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس» را جواد سیداشرف به فارسی ترجمه کرده و به‌تازگی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است. قیصر روم آلکساندر سوروس با ترس و دلهره به حمله‌های ساسانیان واکنش نشان داد.