انتخاب شرکت‌ها برای‌کشت فراسرزمینی آغاز شد

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در گفت‌و‌گو با همشهری: براساس آیین‌نامه اجرای کشت فراسرزمینی‌ شرکت‌های متقاضی باید توان تولید حداقل 60هزارتن محصول را داشته باشند
کشت فراسرزمینی امکانی برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در دیگر مناطق دنیاست .