هلاکت عاملان شهادت 2رزمنده قرارگاه قدس

3شرور که در جریان درگیری با رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در زاهدان 2نفر از آنها را به شهادت رسانده بودند در عملیاتی ضربتی به هلاکت رسیدند.