عجله چین و روسیه برای ایستگاه ماه

مقام‌های چین اعلام کرده‌اند ایستگاه فضایی بدون سرنشین آنها در‌ ماه که به‌طور مشترک با روسیه ساخته می‌شود، تا حدود سال۲۰۲۷ عملیاتی خواهد شد.