نقل‌قول/ سیداحمد خاتمی

سیداحمد خاتمی خطیب موقت نمازجمعه تهران: فتنه‌گران در سال1388به‌مدت 8ماه دروغ گفتند و اغتشاش آفریدند و اشک تمساح ریختند و سرمایه حضور مردم پای صندوق‌های رأی را سوزاندند.