کیوسک/قلع و قمع اعتراضات سودان

اعتراض سودانی‌ها برای مقابله با کودتای ارتش این کشور علیه دستاوردهای انقلاب سال2019 ادامه دارد.