24
شنبه 11 دی 1400
شماره 8402
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روزنامه خوان که باشید، حتما نام روزنامه معتبر تایمز به گوشتان خورده است. تایمز، یک روزنامه سراسری در کشور بریتانیا است که از یکم ژانویه۱۷۸۵ میلادی در لندن توسط جان والتر منتشر شد.
یافتن جایی برای خوابیدن یا بهتر بگویم، آرام گرفتن پس از یک روز سخت، احتمالا از نخستین دغدغه‌های بشر بوده و شاید همیشه هم ادامه داشته باشد.
ترافیک بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران طی 2 سال حیات کرونایی، بسیار پیچیده‌تر از قبل شده و ظاهرا داستان به‌گونه‌ای پیش رفته که دیگر هیچ راهکاری برای حل آن متصور نیست.
فرهنگ و زندگی
«مکان‌»ها هویت‌سازند، تاریخ‌سازند، خاطره‌سازند. رابطه‌شان با آدم‌ها، امری دوسویه است؛ چراکه این آدم‌ها هستند که از یک‌سو به آن امکنه هویت می‌دهند و البته از سوی مقابل، در آنها برای خود خاطره می‌سازند.
توی یخچال دفتر یک میوه بِه روزها گوشه یکی از طبقات رها شده بود. کسی از جایی آورده بودش گذاشته بود در یخچال و بعد فراموش کرده بود که قرار بوده باهاش چه کار کند.
اینجا یک نفر در توییتر، به اسم ساجده جبارپور که شاعر خوبی هم هست، نوشته که در جایی که هستیم، غذا دادن به کبوتران سطح شهر جریمه دارد. فکر می‌کنید چقدر جریمه داشته باشد؟

اول آخر

سردرهای متبرک و عابران معتقد، این همان برداشت صمیمی و کوتاه از تهران و خانه هایش و البته شهروندان اصیلش بود. حالا انگار بسیار تغییر کرده ایم و بسیار دور شده ایم از آن روزگار آجرهای بهمنی و کاشی های فیروزه ای...