چراغ‌هایی که خاموش می‌شوند

مدیران تماشاخانه‌های خصوصی خواهان مشخص شدن وضعیت‌شان از سوی وزارت ارشاد هستند
تعطیلی‌های پی‌درپی سالن‌های تئاتری و عدم‌فعالیت گروه‌های نمایشی بعد از ۹ماه، دیگر توانی برای ادامه حیات تماشاخانه‌های خصوصی باقی نگذاشته و بسیاری از سالن‌ها به‌دلیل نبود منابع مالی و عدم حمایت‌ها دست از کار می‌کشند و تعطیل می‌شوند.