21
دو شنبه 12 آبان 1399
شماره 8075
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مصادره مصادره گر

درباره جلال آل‌احمد که زود از دنیا رفت
یادداشت اول
جلال آل‌احمد شخصیتی چندوجهی است؛ هم سلوک سیاسی و حزبی دارد و هم منش نویسندگی.
ویژه
شاید یکی از مهم‎‌‎ترین آثار جلال آل‎‌‎احمد که بسیار سرو صدا هم کرد جزوه «غربزدگی» باشد که از همان ابتدا و زیر چاپ توقیف شد و تا سال 57 و سقوط رژیم پهلوی به‎‌‎صورت کپی فروخته می‎‌‎شد.
یادداشت دوم
کتابی دارم با عنوان «کالبدشکافی 20داستان» که در آنجا یکی از داستان‎‌‎های جلال آل‎‌‎احمد را تفسیر و تأویل کرده‎‌‎ام.

جبروت

نویسنده‌ای یگانه با عصیان‎‌‎های ادبی و سیاسی ‏
گزارش یک
دوستدارانش هم به او انتقاد دارند، همچنان که خودش. او هیچگاه در میانه ماجرایی نبود، چون حتما یک سویش می‌ایستاد.