24
دو شنبه 12 آبان 1399
شماره 8075
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مرگ جلال آل‌احمد جامعه فرهنگی کشور را شوکه کرد.
«باعث تأسف است که تاکنون فرصت زیارت سرکار دست نداده است و البته می‎‌‎دانید که تقصیر این قصور از این فقیر نبوده است...
کتاب «خارک، درّ یتیم خلیج‎‌‎فارس» سفرنامه جلال آل‎‌‎احمد به جزیره خارک است. زمانی او به خارک رفته است که در این جزیره تاسیسات عظیم نفتی در حال ساخت بوده و او بخشی از ماجرای ساخت این بخش مهم اقتصاد نفتی کشور را روایت کرده است.

دو روی یک سکه

تأثیر‌پذیری زوج منحصر‌به‌فرد داستان‌نویس
جلال آل‎‌‎احمد، خالق «مدیر مدرسه» و بسیاری داستان‎‌‎های کوتاه و بلند دیگر، بی‎‌‎تردید یگانه نویسنده جریان‌ساز معاصر ایرانی است.