کارآفرینی بدون سرمایه

گروه مهندسی که تنها با یک ایده در زمینه طراحی نرم‌افزار و کامپیوترهای شخصی چند جوان اهل گلستان شکل گرفت
شاید فکرش را هم نکنیم که گاهی فقط یک ایده در فضای مجازی و با ابزارهای الکترونیکی بتواند منجر به ایجاد شغل برای تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده و دانشگاه رفته شود یا لااقل وقتی در سال88 محمدرضا و دوستانش دست به این کار زدند کسی فکرش را نمی‌کرد موفق شوند.