17
دو شنبه 12 آبان 1399
شماره 8075
حوادث
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در این شرایط بیداد گرانی مسئولان فقط سخن از کمک به خانوار ایرانی می‌کنند اما خبری از اجرای آن نیست و اصلا چند و چون این کار مشخص نیست.
وقتی مردی به دام دزدان موبایل‌قاپ افتاد تصمیم به تعقیب و دستگیری آنها گرفت اما فکرش را نمی‌کرد که با مرگ یکی از دزدان در برابر اتهام قتل عمدی قرار بگیرد.
داخلی
«به‌دنبال سوژ‌ه‌ای برای سرقت بودیم و اصلا فکرش را نمی‌کردیم آخرین طعمه ما علی دایی باشد. من مواد کشیده بودم و او را نشناختم.» این اعترافات یکی از سارقان گردنبند علی دایی است.

چشم به راه پیکر قربانیان

جزئیات آخرین ثانیه‌های زندگی خانواده ایرانی قبل از غرق شدن در کانال مانش
پیگیری
«20مهاجر سردشتی به‌همراه یک عرب‌تبار و صاحب قایق، یک ساعت پس از اینکه سواحل فرانسه را ترک کردند تا خودشان را به‌صورت غیرقانونی به انگلستان برسانند،