ثبت‌نام در ریاست جمهوری سخت‌تر شد

مجلس دیروز با 160رأی موافق در برابر 72رأی مخالف، به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نخستین گام انتخاباتی‌اش را برداشت؛ گامی که از همان لحظه تصویب با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از بهارستان ‌همراه شد.