12
دو شنبه 12 آبان 1399
شماره 8075
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ورود و خروج به 25مرکز استان ممنوع شد

خبر روز
از امروز، محدودیت‌های جدیدی برای کنترل شیوع کرونا به تصویب رسید. براساس اعلام رئیس کمیته انتظامی و امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا، با ابلاغ وزارت کشور، از امروز دوشنبه محدودیت رفت‌وآمد در 25 استان اعمال می‌شود.
گزارش همشهری از شرایط دشوار زندگی کودکان اوتیسم و خانواده‌هایشان در نهمین‌ ماه از شیوع کرونا

افزایش آشفتگی روحی کودکان اوتیسم

روانشناس کودکان استثنایی می‌گوید که در دوره قرنطینه شاهد کودک‌آزاری افراد دارای اوتیسم از سوی برخی خانواده‌ها بودیم
فردا که آفتاب از دل آسمان بیرون بیاید و بر سرمان بزند، می‌شود 90روز؛ 90روزی که مهران چشمان زخم‌دارش را از پشت پنجره کوچک آشپزخانه به عابران پیاده، به پیاده‌راه، به کوچه و پرچین‌هایش، به آدم‌ها، ماشین‌ها و موتورها دوخته است.