توسعه گردشگری روستایی ملایر با ساخت خانه‌های بوم‌گردی

گردشگری روستایی تجربه زندگی محلی است که این فرصت نابِ آشنایی با آداب و رسوم، پیشینه تاریخی، فرهنگ زندگی و معیشت و محیط‌‌ زیست مناطق روستایی از طریق خانه‌های بوم‌گردی مهیا شده است.