19
چهار شنبه 24 مهر 1398
شماره 7786
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ابوالحسن داوودی، کارگردان پرفروش‌ترین فیلم سینمای ایران «هزارپا» است. او را باید ازجمله کارگردانانی دانست که نبض تماشاگران را در دست گرفته و شناخت خوبی از  مناسبات اکران و خواست و پسند تماشاگردارد.
دهه70 با امیدها و آرزوهای فراوان آغاز شد؛ امید به بازسازی و توسعه کشور پس از پایان جنگی هشت‌ساله و رسیدن به فردایی بهتر.

بدمن‌های دیروز، قهرمانان امروز

به عقیده موتمن، ثروتمندان در این سال‌ها سعی در تطهیر چهره خود در سینما داشته‌اند
فرزاد موتمن، کارگردان سینمای ایران معتقد است ثروتمندان در دهه اخیر سعی کرده‌اند خودشان را با سینما تطهیر کنند و تصویر تازه‌ای از طبقه مرفه در اختیار تماشاگران قرار دهند.
PDF درنگ2
کوتاه درنگ2
اتفاقی از اواخر دهه 80 زمینه‌اش فراهم شد، صدایش در دهه 90 درآمد و نتیجه‌اش تجسم بخشیدن به رؤیای گنج قارون برای عده‌ای شد که یک‌شبه پولدار شدند.